April 15, 2021

ਇਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ

ਇਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com