April 20, 2021

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਬੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com