March 4, 2021

ਗੌਰੀ ਖਾਨ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ

ਗੌਰੀ ਖਾਨ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com