April 22, 2021

ਜਦੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ‘ਅਵੰਤਿਕਾ’ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ‘ਅਵੰਤਿਕਾ’ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ‘ਅਵੰਤਿਕਾ’ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ।

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com