November 29, 2021

Channel satrang

best news portal fully dedicated to entertainment News

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਮੰਨਤ’ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜ ਹੈ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਮੰਨਤ’ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜ ਹੈ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਮੰਨਤ’ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜ ਹੈ।

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com